d8528307-cb51-4d9a-b298-42c163854935

Emily Meilleur Susan Williams
4.11.18 – 30.11.18

Fel rhan o bartneriaeth rhwng Helfa Gelf a Galeri, mae’r artistiaid Emily Meilleur a Susan Williams wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn preswyliad 4 wythnos yn ein hystafell gweithdy pwrpasol newydd, Safle CREU. Cynigwyd cyfle iddynt archwilio ac arbrofi gyda’u harferion celf a chreu gwaith newydd sbon dros y cyfnod.

Fel rhan o’r preswyliad, ar ddydd Sadwrn, 17.11.18 – bydd Emily a Susan yn arwain  gweithdai darlunio arbrofol i oedolion a phobol ifanc.

Dydd Sadwrn 17.11.18
11yb – 1yp gyda Susan Williams
2yp – 4yp gydag Emily Meilleur

Tocynnau :  £15 y sesiwn, £25 ar gyfer y ddwy

Canllaw oed : 14+

In partnership between Helfa Gelf and Galeri – artists Emily Meilleur and Susan Williams have been invited to take part in a 4 week residency in our new workshop space Safle CREU. They have been offered a opportunity to explore and experiment with their practice and create new body of work.

As part of the residency, on Saturday 17.11.18 Emily and Susan will lead two experimental drawing workshops for adults and young people.

Saturday 17.11.18
11am – 1pm with Susan Williams
2pm-4pm with Emily Meilleur

Tickets: £15 per session, £25 for both Age guide : 14+

https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/cf323e2d-ba5a-4f52-a82f-781683fb19b9.jpg
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/b2c74280-969b-4019-9a3d-feebce085f68.jpg
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/6858d2cb-e0e1-477f-95a9-c4c6b01b4ba6.jpg
Beth sydd ymlaen / What’s on
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/c6daa6d1-dcb7-4326-993c-b08ad14502a1.jpg
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/55a5c87d-438e-4181-aabb-f2544989eb6b.jpg
Safle Celf
Go Home, Polish
21.09.18 – 3.11.18gan/ by Michal Iwanowski
Sgwrs gyda’r Artist / Talk with the artist
3.11.18 2pm £3

Safle CREU
Uned o Fesur / Unit of Measure
21.09.18 – 28.10.18
gan / by Llyr Erddyn Davies
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/c2a68dd0-2cf3-47c6-9330-3abf4add854a.jpg
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/9c49d547-d530-47c8-bb9b-aa56d689ad72.jpg
Cywrain
Ffurf a Siâp / Form and Shape
21.09.18 – 31.12.18
gan / by Anna Pritchard, Elin Horgan,
Ifan Emyr, Kay  Morgan, Laura Spring, Laura Thomas, Llio James, Louise Hall, Marged Owain, Marian Haf, Miriam Jones,
Nia Rist, Notch Handmade,
The Magpie Woodman, The Store Hus

a mwy / and more.
Nesa / Next
Safle Celf
Agored 18
09.11.18 – 14.12.18Alan Whitfield, Alana Tyson, Aveline Kyffin, 
Beth Horrocks, Brian Horsey,  Darren Hughes,
Duncan de Silva, Elin Vaughan Crowley, 
Ewa Konior,  Fflur Owen, Francesca Williams,  Huw Morris-Jones, 
 Iolo Penri, 
Jenny Cashmore, Justine Montford, 
Katherine Fiona Jones, Kerry Baldry, 
Leigh Thomas Sinclair,  Llio James, 
Manon Awst, Mari Rose Pritchard, 
Marie Jones Kochi Kochi,  
Melissa Beardmore, Mike Ryder, 
Sera Wyn, Sion Webb

https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/5ce4b031-3e36-4e01-bf26-ed1620178e2d.jpg
Emily Meilleur Susan Williams
4.11.18 – 30.11.18

Fel rhan o bartneriaeth rhwng Helfa Gelf a Galeri, mae artistiaid Emily Meilleur a Susan Williams wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn preswyliad 4 wythnos yn ein hystafell gweithdy pwrpasol newydd, Safle CREU. Trwy gynnig cyfle i archwilio ac arbrofi gyda’u harferion celf ac yn creu gwaith newydd sbon dros y cyfnod.

Fel rhan o’r preswyliad, ar ddydd Sadwrn, 17.11.18 – cynhelir gweithdai darlunio arbrofol i oedolion a phobol ifanc.

Dydd Sadwrn 17.11.18
11yb – 1yp gydag Susan Williams
2yp – 4yp gydag Emily Meilleur

Tocynnau £15 y sesiwn, £25 ar gyfer y ddau 14+

In partnership between Helfa Gelf and Galeri – artists Emily Meilleur and Susan Williams have been invited to take part in a 4 week residency in our new workshop space Safle CREU. They have been offered a opportunity to explore and experiment with their practice and create new body of work.

As part of the residency, on Saturday 17.11.18 Emily and Susan will lead two experimental drawing workshops for adults and young people.

Saturday 17.11.18
11am – 1pm with Susan Williams
2pm-4pm with Emily Meilleur

Tickets £15 per session, £25 for both 14+

https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/cf323e2d-ba5a-4f52-a82f-781683fb19b9.jpg
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/b2c74280-969b-4019-9a3d-feebce085f68.jpg
https://gallery.mailchimp.com/b7222212d998893735c21b0b1/images/6858d2cb-e0e1-477f-95a9-c4c6b01b4ba6.jpg