Sut gall gweithwyr creadigol lwyddo mewn ardaloedd gwledig.
– 
gyda  Patricia van den Akker o’r Ymddiriedolaeth Dylunio.  Yn y seminar byw hwn byddwn yn bwrw golwg ar yr heriau a chyfleoedd, yn arbennig ar gyfer gweithwyr creadigol mewn ardaloedd cefn gwlad
I bwy mae’r sesiwn? Buasai’r sesiwn yn gweddu’n arbennig i wneuthurwyr dylunio, artistiaid, perchnogion orielau a siopau creadigol ynghyd â threfnwyr digwyddiadau diwylliannol.

Dydd Sadwrn Mehefin yr 16eg: Galeri, Caernarfonhttps://www.eventbrite.com/e/how-creatives-can-succeed-in-rural-areassut-mae-modd-i-weithwyr-creadigol-lwyddo-mewn-ardaloedd-tickets-45694411214

 

How creatives can succeed in rural areas.
 with Patricia van den Akker of The Design Trust.  In this live seminar we will be looking at the challenges and opportunities especially for creatives in rural areas.

Who is this for? This session would be especially suitable for designer makers, artists, gallery & creative shop owners, cultural event organisers.

Saturday 16th June, Galeri, Caernarfon. https://www.eventbrite.com/e/how-creatives-can-succeed-in-rural-areassut-mae-modd-i-weithwyr-creadigol-lwyddo-mewn-ardaloedd-tickets-45694411214

https://twitter.com/helfagelf/status/999290201737498624