Workshop
Simeon Jones Bookbinder: Why not have
a go at making your own miniature book?

(HEY, WHAT FUN????)

Saturday 5 & Saturday 19 November 1.30pm–3.30pm

FREE Craft workshop
Simeon will show you how to make a miniature book which you’ll be able to make again at home.

Limited places (8 per class). Booking is essential – please book in advance to avoid disappointment

Suitable for adults and children aged 12+ (all materials included)

Gweithdy

Simeon Jones Rhwymwr-ddylunydd llyfrau: Beth am roi
cynnig ar wneud eich llyfr miniatur eich hun?

Sadwrn 5 & Sadwrn 19 Dachwedd 1.30pm–3.30pm

Gweithdy Crefft AM DDIM
Fe wnaiff Simone ddangos i chi sut i wneud llyfr miniatur y gallwch ei wneud eto gartref.

Lleoedd cyfyngedig (8 ym mhob dosbarth). Mae bwcio’n hanfodol – dylech fwcio ymlaen llaw i osgoi siom.

Yn addas i oedolion a phlant 12 a hyn (mae’r holl ddefnyddiau’n gynwysedig)14925403_1594436824198406_8577082589560783417_n