01ntk

Events taking place this week
for Heaven and Earth exhibition

 

Gallery Tour in Welsh

Monday 26 January
6pm: Oriel Sycharth Gallery at Glyndwr University, Wrexham
7.30pm: Methodist Church, Regent Street, Wrexham

Led by Andrew Parry Head of Welsh Language and Affairs at Glyndwr University and Jennie Hurd Chair of Synod Cymru. The tour will begin at the University at 6pm before moving to the Church at 7.30pm for a tour of the artworks there. The tour will be in the Welsh language.

A conversation with Clive Hicks-Jenkins: ‘painter of stories’

Wednesday 28 January
7pm: Methodist Church, Regent Street, Wrexham

Clive Hicks-Jenkins is a highly successful choreographer, director and stage designer who, in the 1990’s, turned his creative energy to painting. He was commissioned to paint the story of the woman caught in adultery told in John 8v1-11 which is on display at the Methodist Church. He will be in conversation with Meryl Doney.

Putting Art in Churches

Thursday 29 January
5pm: Oriel Sycharth Gallery at Glyndwr University, Wrexham

What are the issues for artist and church in putting art into sacred (and awkward) places? Meryl Doney is a freelance fine art curator specialising in presenting exhibitions in cathedrals, churches, festivals and other challenging spaces.

The Heaven and Earth exhibition runs until 26 March 2015. This is a unique compilation of 20th Century Christian art including more than 40 works by Graham Sutherland, Elisabeth Frink, Ceri Richards and many other renowned artists. The exhibition will be open from Monday to Saturday from 9.30am to 4.00pm at both the Oriel Sycharth Gallery and the Wrexham Methodist Church.

www.glyndwr.ac.uk/orielsycharthgallery
www.wrexham-methodist.org.uk

Digwyddiadau a gynhelir yr wythnos yma ar gyfer yr arddangosfa Nefoedd a Daear

Taith o’r Oriel yn Gymraeg

Dydd Llun 26 Ionawr
6pm: Oriel Sycharth ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam
7.30pm: Yr Eglwys Fethodistaidd, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam

Dan arweiniad Andrew Parry, Pennaeth Iaith a Materion Cymraeg ym Mhrifysgol Glyndŵr a Jennie Hurd Chair o Synod Cymru. Bydd y daith yn cychwyn yn y Brifysgol am 6pm cyn symud ymlaen i’r Eglwys am 7.30pm am daith o’r gweithiau celf yno. Cynhelir y daith yn Gymraeg.

Sgwrs gyda Clive Hicks-Jenkins: ‘peintiwr straeon’

Dydd Mercher 28 Ionawr
7pm: Yr Eglwys Fethodistaidd, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam

Mae Clive Hicks-Jenkins yn goreograffydd, cyfarwyddwr a dylunydd llwyfan hynod lwyddiannus a drodd ei egni creadigol at beintio yn y 1990au. Cafodd ei gomisiynu i beintio hanes y ddynes a ddaliwyd yn godinebu yn Ioan 8p1-11 a arddangosir yn yr Eglwys Fethodistaidd. Bydd yn sgwrio gyda Meryl Doney.

Rhoi Celf mewn Eglwysi

Dydd Iau 29 Ionawr
5pm: Oriel Sycharth ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Pa anawsterau sy’n wynebu artistiaid ac eglwysi wrth roi celf mewn llefydd cysegredig (a chwithig)? Mae Meryl Doney yn guradur celfyddyd gain lawrydd sy’n arbenigo mewn cyflwyno arddangosfeydd mewn eglwysi cadeiriol, eglwysi, gwyliau a llefydd heriol eraill.